So sánh sản phẩm

THAY GẠT MỰC, GẠT TỪ MÁY IN HP VÀ CANON

THAY GẠT MỰC, GẠT TỪ MÁY IN HP VÀ CANON
 
LOẠI GẠT LOẠI MÁY ĐƠN GIÁ (VNĐ)
HP - CANON GẠT MỰC – GẠT TỪ CHO HỘP MỰC MÁY IN LASER HP & CANON  
06F - 92A HP  LaserJet  5L / 6L / 3100 / 3150  Series  -  CANON  LBP  AX / FX - 3 100,000
HP  LaserJet  1100 / 3200  Series  -  CANON  LBP  800 / 810 / 1110 / 1120 / EP - 22
15A - 24A - 13A HP  LaserJet  1000 / 1200 / 1220/1150/1300  Series   -  CANON  LBP  1210 / EP – 25 (Gạt mực 1200(15A) dùng chung gạt mực 1100(92A)/ 49A)
HP  LaserJet  3300 / 3310 / 3320 / 3330 / 3380  Series  -  CANON  FX - 8
HP  LaserJet  1150 / 1300  Series  -  CANON  LBP  3200 / 3210 / EP - 26
12A HP  LaserJet  1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022  Series  -  CANON  LBP  2900 / 3000 100,000
HP  LaserJet  3015 / 3020 / 3030 / 3035 / 3050 / 3052 / 3055  Series  -  CANON  303
HP  LaserJet  2035 / 2055D (Gạt từ 12A dùng chung 15A/ 05A, Gạt mực dùng riêng)
35A-36A-78A-85A HP  LaserJet  P1005 / P1006 – CANON LBP 3050/3100B/ Canon LBP 6000 - Canon 4550/D520/4870/4890/ 4412/4450/L170 (EP 328) 100,000
505A HP  LaserJet  P2035 / P2055D (Gạt nhỏ dùng chung 12A) -Gía gạt lớn 100,000
49A - 53A HP  LaserJet  1160 / 1320  Series  -  CANON  LBP  3300  Series 100,000
HP  LaserJet  3390 / 3392  Series  -  CANON  308 / 508
HP  LaserJet  P2014/P2015  Series  (Gạt mực 49A dùng chung gạt mực 1200(15A) – Gạt từ  49A dùng chung gạt từ 1010(12A))
98A HP  LaserJet  4 / 4M / 4Plus / 5 / 5N / 5M  -  CANON  LBP  EX / 8IV / 450 / 860  Series 150,000
64A – 45A HP LaserJet P4014/4015/4510/4515 150,000
55A HP LaserJet P3015 150,000
96A HP  LaserJet  2100 / 2200  Series  -  CANON  LBP  470 / 1000 / 1310 / FX - 7 / EP - 32 150,000
10A HP  LaserJet  2300  Series
11A - 51A HP  LaserJet  2400 / 2410 / 2420 / 2430  Series
HP  LaserJet  P3005 / P3027 / P3035  Series
27A HP  LaserJet  4000 / 4050  Series  -  CANON  LBP  1760 / P370 / FX - 6 / EP - 52
61A HP  LaserJet  4100  Series
38A - 39A - 42A HP  LaserJet  4200  Series / 4300  Series / 4250 / 4350  Series 150,000
00A HP  LaserJet  4V / 4MV  Series  -  CANON  LBP  BX / 830  Series 150,000
29X HP  LaserJet  5000  Series  -  CANON  LBP  840 / 850 / 870 / 880 / EP - 62
HP  LaserJet  5100  Series  -  CANON  LBP  910 / 1610 / 1810/1820  Series
16A-70A HP  LaserJet  5200  Series  -  CANON  LBP  3500 / 3900 / 3950  -  CANON  309 / 509 (Gạt mực dùng chung với HP 5100(29X) – Gạt từ dùng riêng ) 190,000
HP  LaserJet  M5025mfp/ M5035mfp – New Model
09A HP  LaserJet  8000  Series  -  CANON  LBP  WX  Series 190,000
HP  LaserJet  5Si  Series  -  CANON  LBP  930 / 2460  Series
82X HP  LaserJet  8100  Series  -  CANON  LBP  950 / 1910 / 3260  Series
HP  LaserJet  8150  Series  -  CANON  EP – 72 (Gạt từ 82X dùng chung 09A – Gạt mực 82X dùng chung 29X) 
43X HP  LaserJet  9000 / 9040 / 9050  Series  190,000
JX CANON  LBP  720 / 730 / 740 / 750  Series  -  CANON  LBP  JX 190,000
EP - 65 CANON  LBP  1410 / 1420 / 1510 / 1710 / 2320 / 6400  Series  -  CANON  IR1600 / IR2000 190,000
HP - CANON GẠT MỰC– GẠT TỪ CHO HỘP MỰC MÁY IN LASER MÀU HP & CANON  
HP CP1215 HP  Color  1215/1515 250,000
HP CP1025 HP  Color  CP-1025 250,000
HP 2500 HP  Color  1500 / 2500 / 2550 / 2800 / 2820 / 2840  -  Canon  Color  LBP  2410 / 5200 250,000
HP 2600 HP  Color  1600 / 2600 / 2605  Series  -  Canon  Color  LBP  5000  Series 250,000
HP 4500 HP  Color  4500 / 4550  Series  -  Canon  Color  LBP  460PS  Series  250,000
HP 4600 HP  Color  4600 / 4650  Series  -  Canon  Color  LBP  2500 / 2510 / 5500  Series  250,
Tags:,
0915891133