MÁY IN

HỘP MỰC

LINH KIỆN

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Ông Vũ Ngọc Sơn
Manager
091589 1133 - Tel : (04) 3514 9166 - Fax : 04 3514 8802

MÁY IN

Máy in HP laser jet P1005
Máy in HP laser jet P1005
Máy in Canon laser Printer LBP 3500
Máy in Canon laser Printer LBP 3500
Máy in Canon laser Printer LBP 5050
Máy in Canon laser Printer LBP 5050
Máy in Epson EPL-6200
Máy in Epson EPL-6200
Samsung SCX-3401F
Samsung SCX-3401F
Máy in Sam Sung Ml1640
Máy in Sam Sung Ml1640
Máy Fax Panasonic KX-FLB802
Máy Fax Panasonic KX-FLB802
Máy in Xerox Laser Phaser 3155
Máy in Xerox Laser Phaser 3155
Máy in XEROX 3124
Máy in XEROX 3124

HỘP MỰC

Hộp mực 1043
Hộp mực 1043
Hộp mực ML 1610D2
Hộp mực ML 1610D2
Hộp mực ML 2250D5
Hộp mực ML 2250D5
Hộp mực P 4092D
Hộp mực P 4092D
Hộp mực 315
Hộp mực 315
Hộp mực 328
Hộp mực 328
Hộp mực 15A
Hộp mực 15A
Hộp mực 16A
Hộp mực 16A
Hộp mực 29X
Hộp mực 29X
Hộp mực Xerox 3055
Hộp mực Xerox 3055
Hộp mực KX FAD89
Hộp mực KX FAD89
Hộp mực TN 1010
Hộp mực TN 1010
Hộp mực TN 2000
Hộp mực TN 2000
Hộp mực TN 2025
Hộp mực TN 2025
Hộp mực TN 3280
Hộp mực TN 3280

LINH KIỆN

Trục từ
Trục từ
Trục từ
Trục từ
Trục từ
Trục từ
Gạt từ
Gạt từ
Gạt từ
Gạt từ
Gạt từ
Gạt từ
Trống máy in
Trống máy in
Trống máy in
Trống máy in
Trống máy in
Trống máy in
Trục cao su
Trục cao su

DỊCH VỤ

Sửa chữa máy in
Sửa chữa máy in
Sửa chữa máy in
Sửa chữa máy in
Sửa chữa máy in
Sửa chữa máy in
Đổ mực máy in
Đổ mực máy in
Tái sinh mực in phun
Tái sinh mực in phun